Tác giả: Star Quốc

' Những điều thành công sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta biết cố gắng! '