Hướng Dẫn Check Pass Facebook Bằng Số Điện Thoại !Hướng Dẫn Check Pass Facebook Bằng Số Điện Thoại !

- Chuẩn bị :

- Một email sạch

- Sđt của victim

- CMND fake y hệt thong tin của victim.

- Fake cmnd trùng với thông tin victim

- Fake ip mĩ bằng GEOPROXY.

- Bước 1: Vào link https://www.facebook.com/login/identify?ctx=recover điền sđt của victim vào yêu

cầu số 0 thay thành +84 nhé. Tiếp theo chọn Không còn truy cập được nữa? khi đó nó sẽ ra một trang

điền email, điền email sạch đã tạo ở phần chuẩn bị vào , sau khi đã điền xong, sẽ load sang một trang

yêu cầu điền các thông tin vào

- Bước 2 :

- Họ và tên : ( Phần Này Các Bạn Tự Ghi Nhé )

- Link victim : ( Phần Này Các Bạn Tự Ghi Nhé )

-Vấn đề thì chọn : Khác

- Số di động : Ghi sđt victim vào dưới dạng +84…

- Mô tả vấn đề : This account is really important to me.

- Up cmnd lên.

- Bước 3: Vào mail chờ mail kháng từ Facebook,nhớ lưu lại link bảng Support rồi ngồi đợi 3 phút, vừa

nhận mail của Facebook  xong vào ngày wall victim bão nát wall victim, khi đã nhận được mail kháng

rồi thì không cần làm gì hết chờ 1-2 ngày sau bạn sẽ nhận được một email lấy lại tài khoản từ

Facebook. Khi đó bạn sẽ tự ứng xử được.

Chú ý : Không nên Check dưới Tab ẩn !

Nguồn By : Nguyễn Đình Kiên
Facebook : https://www.facebook.com/dap.doi.3

- Coppy Ghi nguồn nhé
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới