Star Quốc BlogClose
  • >
  • TUT BUF SUB BÁ ĐẠO

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

TUT BUF SUB BÁ ĐẠO

  TUT Buff Sub Max Bá !!!
B1 : Chúng ta Reg Clone để lấy Token
B2 : Vào 2 Web sau : http://getsub.top/index.php
B3 : Nhập Token vô và đăng nhâp
B4 : Chọn Follower nhé !!!

B5 : Lấy ID của mình dán vô  

~ Dán Token vô đó Rồi nhấn : Send Auto Followers To Me !!!
~ Hóng Sub nhảy !!!!
~ Buff từng Token 1 nhé !!! Hoặc Xtab cx được !!!!!
~ Chúc Các Bạn Thành Công
Liên Lạc Với Mình Qua Link Facebook sau :
https://www.facebook.com/WellCome.To.Wall.HMH.Dz
BY: HƯNG HOÀNG
Facebook Twitter Google+
© 2017 Star Quốc Blog