TUT RIP 13T APP NGON

TUT 13T
Fake IP US
Dame 13t thần chú các loại.
Tuổi thực của trẻ:
Fake CMND chưa đủ 13t, ví dụ hiện đang 2016, fake tầm 2005 và báo 11 tuổi
Thông tin tài khoản bạn muốn lấy lại trước khi tài khoản bị xóa:
This is a personal account of my child . It is not old enough to use Facebook . Recommend Facebook remove it , thank Facebook
--
up thẻ học sinh vừa fake bỏ vào.
--Xong.
Lấy nick chính spam mạo danh khác, mạo danh tôi. Đóng tài khoản này.
Báo cáo bài viết ~> Spam ~> Tài khoản đã bị hack
~> Tut nay lượm =))) test đi mấy bợn =))
TUT FAQ APP by Virusss
* Lưu ý : Phải Fake ip mới die. Fake ip bằng Geoproxy : Nếu không làm theo -> không die tôi không chịu trách nhiệm nhé wink emoticon
* Bước 1 : lấy 1 clone ip Thái Lan (Thailand) ~> buff sub victim
* Bước 2 : lấy 4 clone ip New Zealand ~> báo cáo tên giả
* Bước 3 : lấy 17 clone ip New Zealand ~> báo cáo giả mạo doanh nghiệpTUT 13T
Fake IP US
Dame 13t thần chú các loại.
Tuổi thực của trẻ:
Fake CMND chưa đủ 13t, ví dụ hiện đang 2016, fake tầm 2005 và báo 11 tuổi
Thông tin tài khoản bạn muốn lấy lại trước khi tài khoản bị xóa:
This is a personal account of my child . It is not old enough to use Facebook . Recommend Facebook remove it , thank Facebook
--
up thẻ học sinh vừa fake bỏ vào.
--Xong.
Lấy nick chính spam mạo danh khác, mạo danh tôi. Đóng tài khoản này.
Báo cáo bài viết ~> Spam ~> Tài khoản đã bị hack
~> Tut nay lượm =))) test đi mấy bợn =))
TUT FAQ APP by Virusss
* Lưu ý : Phải Fake ip mới die. Fake ip bằng Geoproxy : Nếu không làm theo -> không die tôi không chịu trách nhiệm nhé wink emoticon
* Bước 1 : lấy 1 clone ip Thái Lan (Thailand) ~> buff sub victim
* Bước 2 : lấy 4 clone ip New Zealand ~> báo cáo tên giả

* Bước 3 : lấy 17 clone ip New Zealand ~> báo cáo giả mạo doanh nghiệp
wall: của mình nhé ae https://www.facebook.com/profile.php?id=100016842397307


Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới