[Share] TUT Unlock Like + Cmt Bị khóa 30 Days [Share] TUT Unlock Like + Cmt Bị khóa 30 Days | Drivers

[Share] TUT Unlock Like + Cmt Bị khóa 30 Days

B1: Vào Cài Đặt Chọn Ngôn Ngữ US
B2: Thao Tác Like Bất Kì Nó Sẽ Hiện Lên 1 Bãng Thông Báo
B3: Nhấn Vào Dòng Chữ Xanh Dương Cuối B
ảng Thông Báo ( Báo Cáo Nhầm Lẫn )
B4l Soạn 1 Mẫu Kháng Nghị Như Sau
" I think Facebook is no confusion inthe key features of my account . I've done a full charter of facebook .Hope review .
Thank you Facebook Team
B5: Send Và Chờ Trong 24h
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: Naruto95qt@gmail.com
Star Quốc Blog
CHUYÊN MỤC
Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com