[Tut Unlock Facebook] Cách Unlock Nick Bị Checkpoint 72H Cho Acc Mới Lập

- Bước 1 : Các bạn đăng nhập vào nick bị checkpoint 
- Bước 2 : Sự dụng link contact này : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 ( Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân )
 - Bước 3: Dùng phần mềm Photoshop để làm một cái chứng minh nhân dân y như thật phải thật chuẩn vào nhé 
- Bước 4 : Dán câu thần chú này vào :
Dear Facebook Team, Please check back, please help me, this is the account holder It is very important to me. 
Name: tên của bạn 
Birthday: ngày tháng năm sinh trên facebook 
Email: mail của bạn 
Here is my photo of my ID, please check it clear.
  CHÚ Ý : - Không cần fake ip gì hết nhé :D
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới