[Hướng Dẫn] Unlock FAQ Apps Cân Spam Về 100% | [Hướng Dẫn] Unlock FAQ Apps Cân Spam Về 100% | | Drivers

[Hướng Dẫn] Unlock FAQ Apps Cân Spam Về 100% |

Hôm Nay Star Quốc Sẽ Hướng Dẫn Cho Anh Em Unlock FAQ Cân Cả Spam
---B1: Chuẩn Bị 1 CMND Cực Chuẩn hoặc CMND thật luôn càng tốt

---B2: Fake [IP Ấn Độ] - Ngôn Ngữ [UK]

---B3: Vào 4 link sau
   + https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
   + https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
   + https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
   + https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 (Link này kiếm acc bị CP mới log được)

---B4: Up CMND lên từng link ! Link nào có phần bổ sung thì điền [Thần chú] để bên dưới TUT .

---B5: Vào Mail nick bị FAQ soạn thư gửi đến những mail sau :

 1: Facebook.inc
 2: disabled@facebook.com
 3: info@facebook.com
 4: privacy@facebook.com
 5: Facebook

 Điền tiêu đề thư là : My facebook accounts is disabled by wrong !!

 Phần nội dung thì thêm [Thần chú] ở cuối TUT.
 Kèm CMND lên và gửi !

---B6: Trong 4 link trên những link nào ra case thì rep lại thần chú ở cuối TUT

---B7: Soạn thêm 1 thư nữa đến email này : case++aazqokatlw7vz5@support.facebook.com
  Tiêu đề thư như sau : My facebook accounts is disabled by wrong !!
  Nội dung thư thì điền [Thần chú] dưới TUT vô !
  Kèm thêm CMND up lên !

---------THẦN CHÚ :

Hello Customer Support Team,
First of All, I would like to thank you in advance for your help and support…
My problem is that my FaceBook account was disabled and I would like to ask you for re-activating it again.
The rules and regulations of the FaceBook which determine the use of certain features was not very clear to me but after taking a look on it in the Help Center – Spam section, I found why  my accounts was disabled and I assure you that the cause of blocking My accounts, which is the incorrect use of the messages feature according to your regulations, was not by any way out of evil will of Me and was totally by accident
i will really appreciate if my accounts could be re- activated again promising you that them will avoid the incorrect use of the Face book features in the future
myself FaceBook Account Info:
———————
(1)
Name:
(Your Facebook Account Name)  [Dán Tên vào phần "Your Facebook Account Name" và nhớ ko xóa ngoặc ]

email:
(your E-mail address)         [Dán Mail vào phần "your E-mail address" và nhớ ko xóa ngoặc ]


[VÍ DỤ] ĐIỀN THẦN CHÚ :

Hello Customer Support Team,
First of All, I would like to thank you in advance for your help and support…
My problem is that my FaceBook account was disabled and I would like to ask you for re-activating it again.
The rules and regulations of the FaceBook which determine the use of certain features was not very clear to me but after taking a look on it in the Help Center – Spam section, I found why  my accounts was disabled and I assure you that the cause of blocking My accounts, which is the incorrect use of the messages feature according to your regulations, was not by any way out of evil will of Me and was totally by accident
i will really appreciate if my accounts could be re- activated again promising you that them will avoid the incorrect use of the Face book features in the future
myself FaceBook Account Info:
———————
(1)
Name:
(Họ Và Tên )

email:
(email ních bạn)
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: Naruto95qt@gmail.com
Star Quốc Blog
CHUYÊN MỤC

Không có nhận xét nào

Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com