Star Quốc BlogClose
  • >
  • >
  • [ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt hóa từ SVN, HLT, UTM, VL

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

[ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt hóa từ SVN, HLT, UTM, VL

Hình ảnh có liên quan

[ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt hóa từ SVN, HLT, UTM, VL, ... hay thậm chí cả iCiel nữa và có cả những phông chữ nước ngoài chưa việt hóa. 
Các bạn nhớ chọn lọc rồi cài không quăng vào hết lại treo máy nhé ...
65% phông Việt Hóa.
30% phông nước ngoài (cả tính phí và không tính phí).
5% còn lại là phông họa tiết, trang trí các thứ như ornament chẳng hạn!

Facebook Twitter Google+

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© 2017 Star Quốc Blog