Star Quốc BlogClose

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

TUT RIP 808 chuất

https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
-------------------------------
B1 Fake IP Đài Loan + Ngôn Ngữ Hàn  + CMND cùng tên biết ngày sinh càng tốt

Bước 2 Vào  2Link đầu tiên điền thông tin theo yêu cầu và kèm thần chú : 이 계정을 삭제하십시오. 상처 받았고 누군가가 위조되었습니다. 그것을 슬퍼하지 마십시오. 빨리 제거하십시오. 이것은 다른 계정을 괴롭히기 위해 만들어진 가짜 계정입니다. Facebook이 검토하고이 계정을 닫을 것을 기대하십시오.

Link thứ 3 :
Không FAKE Gì cả,và cũng  điền thông tin theo yêu cầu
Quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó
Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi

Thần chú:  Đứa con tôi giả mạo năm sịn để sử dụng Facebook

Tut được viết bởi : Hoàng Anh Tuấn
Facebook Twitter Google+

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© 2017 Star Quốc Blog