[Share] Một Số Link Contact Facebook Mới [Share] Một Số Link Contact Facebook Mới | Drivers

[Share] Một Số Link Contact Facebook Mới

Tổng Hợp Một Số Link Contact Facebook V1

Xóa tài khoản của tôi : https://www.facebook.com/help/delete_account

Báo cáo phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 ( FAKE IP)
Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=564493676910603
Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
Yêu cầu Nội dung Từ Tài khoản của Người quá cố: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245
Tài khoản cá nhân của tôi đã được tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/29255823746309
Quyền riêng tư - Yêu cầu Xóa Ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/345665165520196
Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Báo cáo sự cố liên quan đến việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái  tưởng nhớ đặc biệt:  https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Yêu cầu dữ liệu cá nhân : https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
Địa chỉ Email này đã được sử dụng : https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

Yêu cầu dữ liệu về trẻ : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Địa chỉ Email Đã Đã Thực hiện: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
Không nhận được email Xác nhận:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Bị vô hiệu - không đủ điều kiện: https://engb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
An ninh đã bị vô hiệu hóa:
Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185


Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152

Hỗ trợ phát triển: Tôi không thể Tạo Apps: https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919

Chặn trên Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

 


Nhóm của tôi không có sẵn : https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086


Câu hỏi chính sách dữ liệu : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Báo cáo Trang không xuất hiện : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Câu hỏi về thanh toán quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Trợ giúp về tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Hình ảnh : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Báo cáo sự cố với video biến mất : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Báo cáo sự cố với trò chuyện mất kết nối : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Báo cáo vấn đề với Tìm kiếm : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Báo cáo vấn đề với Thông báo : 
https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Quyền riêng tư - Yêu cầu Xóa Video : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Báo cáo sự cố với Facebook trên điện thoại di động : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Báo cáo nhóm hoặc sự kiện không khả dụng: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161 (RIP GROUP)
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 (RIP Page)
Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 (RIP)
Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667 (RIP)
Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 (RIP)
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 (Unl)
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Trợ giúp Xúc tiến Trang: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Báo cáo một đứa trẻ vị thành niên (Hàn Quốc và Tây Ban Nha) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (RIP 13T)
Báo cáo nội dung bị mất trong quá trình kích hoạt lại: https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Báo cáo số phát hành với Webcam trên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Báo cáo vấn đề với Video Playback
Trò chuyện xuất hiện Bật Tắt cho Bạn bè : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

Báo cáo lỗi Không có Trang Trang : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

Phản hồi về Địa điểm của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 <<Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279  - Vui lòng xác minh thông tin của bạn

  
Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe - https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088


https://www.facebook.com/help/contact/167646843343666 -Báo cáo Trang không xuất hiện
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323 - Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook
Báo cáo sự cố với nhà quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram : https://www.facebook.com/help/contact/515911031928035
Luật Shine The Light của California: https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Câu hỏi chính sách dữ liệu https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: Naruto95qt@gmail.com
Star Quốc Blog
CHUYÊN MỤC

Comments của bạn (7 nhận xét)

 1. mình đã đăt lk cho bạn zồi nha....hóng đặt lại
  link: adminducxamlone.blogspot.com

  Trả lờiXóa
 2. Bác Quốc sửa lại phần Liên kết giùm em nhé.
  Từ Thái Tính IT thành Tính Getter Blog nhé.

  Trả lờiXóa
 3. qua xem demoblog đã edit lại nhé :
  http://hhitdem.blogspot.com/

  Trả lờiXóa
 4. Thông tin liên hệ :D Rip của t à bác

  Trả lờiXóa

Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com