Star Quốc BlogClose
  • >
  • TUT UNLOCK FAQ MD

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

TUT UNLOCK FAQ MD

- Bước 1 : Fake ip Trung Quốc 

- Bước 2 : Đăng nhập nick bị FAQ 

- Bước 3 :https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

- Bước 4 : Điền họ tên đầy đủ + đính kèm giấy tờ tùy thân 

- Bước 5 : Thông tin bổ sung điền thần chú : 我认为这是一个错误,因为我没有冒充任何人。

Sau đó đợi vào phút facebook rep mail 

- Cách rep mail như sau : 

您好我认为Facebook的群体禁用我的帐户很困惑,因为我没有冒充任何人,可以通过本发明的标识进行验证:

全名:(Tên đầy đủ)

出生日期: (Ngày Sinh)

谢谢Facebook群组

Nếu làm đúng các bước trên - hóng nick về 3h - 4h :D 

Chúc Các Bạn Thành Công ! 

Facebook Twitter Google+

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© 2017 Star Quốc Blog