Tut dame 13t

 Link contact : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
 Fake IP PHÁP ngôn ngữ US
Dòng 1: link nạn nhân
Dòng 2 : Tên nạn nhân
Dòng 3 : chọn 11 năm
Dòng 4 : Hello team, I am the father of this child, please facebook please delete its account to keep the standard of facebook, thank facebook.
Gửi facebook.
Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới