Tut Dame FAQ SEX Tut Dame FAQ SEX | Drivers

Tut Dame FAQ SEX

Bước 1 : Fake IP Ân Độ + NN  Ấn Độ vào trang victim
- Bước 2 : báo cáo 3 stt 3 ảnh
- 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động .
- Bước 3 . Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng.
- Bước 4 : dán vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét
- Bước 5 đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn
- NẾU RA Ô CẢM XÚC : CHỌN BIỂU TƯỢNG ĐẦU TIÊN vào điền thần chú này vào
this profile is fake me and scam my friend. This profile is standred of community facebook and tinker that, i think this report is good for facebook, please disable this account. Thanking facebook team
Hello facebook team. I can not log in to your account because the password wrong and I can not get an account with a phone number so I will send the identity card to FacebookTeam to consider, and hopefully will provide me password in the shortest time. Thank you very much Facebook Team

Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Email: Naruto95qt@gmail.com
Star Quốc Blog
CHUYÊN MỤC

Không có nhận xét nào

Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com