Tut Dame FAQ SEX

Bước 1 : Fake IP Ân Độ + NN  Ấn Độ vào trang victim
- Bước 2 : báo cáo 3 stt 3 ảnh
- 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động .
- Bước 3 . Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng.
- Bước 4 : dán vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét
- Bước 5 đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn
- NẾU RA Ô CẢM XÚC : CHỌN BIỂU TƯỢNG ĐẦU TIÊN vào điền thần chú này vào
this profile is fake me and scam my friend. This profile is standred of community facebook and tinker that, i think this report is good for facebook, please disable this account. Thanking facebook team
Hello facebook team. I can not log in to your account because the password wrong and I can not get an account with a phone number so I will send the identity card to FacebookTeam to consider, and hopefully will provide me password in the shortest time. Thank you very much Facebook Team

Tác giả: Phú Cường Blogger

Tôi là Cường, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    Nhận bài viết mới