Ảnh Bìa Vì Anh Thương Em - Phan Duy Anh

PSD Ảnh bìa Vì Anh Thương Em - Phan Duy Anh

Anh thương em sẽ không cần trước sau

Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng

16 comments