Star Quốc BlogClose

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

PSD Dù biết thích cậu là 1 sai lầm

 Cấp 3 chính là tình đầu của nhiều người. tuy có những mối tình không có kết quả gì cả, người cùng mình năm ấy sau này gặp lại cũng chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen, nhưng vẫn muốn nói: Cảm ơn thanh xuân vì đã cho ta gặp nhau....

LINK TẢI + LIÊN HỆ:

Facebook Twitter Google+

5 nhận xét:

© 2017 Star Quốc Blog