Star Quốc BlogClose

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

RIP Xuyên Veri


Fake IP TBN + Nn TBN
Bước 2 :Nhập Link Victim
Bước 3 :Nhập Tên Victim
Bước 4 :Chọn 10 năm
Cuối cùng nhập đoạn này :
-Nu Este de 14 ani . Nu se poate utiliza Facebook Confirmare echipei mulțumim Facebook Echipa
-----
3 clone nhé
B1: Fake ip Thổ Nhĩ Kỳ
B2: Nhập link Victim + tên victim
B3:Chọn 9 năm
Cuối cùng : nhập thần chú này
Facebook -Pryvit oyuncu
13 altında bu hesap 1 çocuksahibi
Facebook'ta yer almak doğru değil
Hesap Facebookstatüsünü aşmak için yaratılmıştır
Bubebek ve Facebook toplum için tehlikeli
Ben hemenhesabını kapatmak Facebook Ekibi istedi
Size Facebook Ekibi ederiz
 Thần chú ấn độ ( làm giống y chang phần trên nhưng là 1 clone khác và IP là Ấn độ)
इस बच्चे को अपने फेसबुक खाते को बनाए रखने के लिए
काफी पुरानी नहीं हैयह बच्चा भी दूसरों की धमकी,
मेरी गोपनीयता के उल्लंघनमैं अधिकार और दायित्व
की घोषणा का उल्लंघन करने के लिए खाते को नष्ट करने के लिए
फेसबुक पूछा.
Thần chú hàn quốc ( giống 2 phần trên nhưng IP là Hàn Quốc )
충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라인을 삭제 해야
Nguồn : AnhVenusVlogs

-----


Facebook Twitter Google+

5 nhận xét:

© 2017 Star Quốc Blog