Nén CSS Online Nén CSS Online

Nén CSS Online


  

Kết quả:

#foo { width:560px;  background:#ffffff url(http://4.bp.blogspot.com/-agZncgR_66Q/U5P6jOLGXWI/AAAAAAAAPnk/lJfj2KGcOAc/s1600/-04.jpg) repeat;  border-collapse:collapse;  color:white; } .foo td, .foo th { border:2px solid white;  padding:5px; }

Không có nhận xét nào

Hotline: 01208.021.643
Nhắn Tin Facebook Zalo: 01208.021.643
Liên hệ hợp tác & phát triển
Naruto95qt@gmail.com